Αναζήτηση

"Πρόγραμμα ενίσχυσης αυτοπεποίθησης"

Η αυτοπεποίηση και αποδοχή του εαυτού μας, είναι σημαντικά στοιχεία για να έχουμε μία ισορροπημένη ζωή με θετική αλλά και ρεαλιστική προσέγγιση, που θα μας δίνει χαρά, ικανοποίηση, σκοπό και επιτυχία όπου και όπως την εννοεί ο καθένας. Η αυτοπεποίθηση ως αναπτυξιακό χαρακτηριστικό, δεν έχει όμως κάποια «μαγική» συνταγή. Υπάρχουν στάδια να διανύσουμε ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την πίστη προς τον εαυτό μας, ώστε σταδιακά να την αποκτήσουμε. Σίγουρα είναι μία υπέροχα δημιουργική διαδρομή, που απολαμβάνουμε τον κάθε σταθμό της!

“A man cannot be comfortable without his own approval.” - Mark Twain

#ekcoachingtechniques #Iammybestself #buildingfoundationsforgrowth #build_broaden_excel


https://www.ekcoaching.eu/uplift-promoting-self-confidence?fbclid=IwAR1kdEzUC83pgKI5kyz2f-FJzOeZj1oS-KWjmFcDPANQG