Αναζήτηση

Defusing toxic anger!

Εξουδετέρωσε τους "πυροκροτητές" θυμού, και κάνε την ζωή σου πιο ελεύθερη, ευτυχισμένη και δημιουργική!


* Coaching πρόγραμμα Αποφόρτισης & Διαχείρισης Θυμού *

Χρησιμοποίησε την Δωρεάν συνεδρία γνωριμίας που προσφέρω, για να το συζητήσουμε. 🌐 https://www.ekcoaching.eu/defusing-anger


#revealyourbestself #chasewhatyoudream

#defusing_toxic_anger #buildingfoundationsforaflourishinglife

Build☑️Broaden☑️Excel☑️ ©️ 2019. EK Coaching techniques