Αναζήτηση

I am thankful for all of those who said NO to me!!

Μπορείς να μεταβολίσεις την απόρριψη σε ευκαιρία ; την αποτυχία σε επιτυχία ; την απογοήτευση σε δημιουργία ; Αν θέλεις και αποφασίσεις να πάρεις τον έλεγχο της κατάστασης και όχι αυτή τον δικό σου, φυσικά και μπορείς και με σπουδαία αποτελέσματα! 🌱🌿🍂


"I am thankful for all of those who said NO to me. It's because of them I'm doing it myself!"

-Albert Einstein-#revealyourbestself #chasewhatyoudream #iamcapable #buildingfoundationsforaflourishinglife

Build☑️Broaden☑️Excel☑️ ©️ 2019. EK Coaching techniques