Αναζήτηση

S.M.A.R.T. Effective Goal setting

Ακόμη και εάν γνωρίζουμε τον προορισμό, χρειάζεται πυξίδα και χάρτη για να τον φτάσουμε!!


Δυναμικό πρόγραμμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Στόχων, για όσους αποφασίζουν να πάρουν τον έλεγχο στα χέρια τους, να φύγουν από τη σφαίρα της επιθυμίας και της τύχης και να περάσουν στην πράξη, διεκδικώντας τα όνειρα τους και τη ζωή που τους αξίζει.

#ekcoachingtechniques #build #broaden #excel #buildingfoundationsforgrowth #chasewhatyoudream