Αποτελεσματικός Σχεδιασμός & Υλοποίηση στόχων

Ο σαφής και λεπτομερής σχεδιασμός έχει εφαρμογή σε κάθε έργο στη ζωή μας, και αποτελεί προυπόθεση εάν θέλουμε να φύγουμε από τη σφαίρα της επιθυμίας και της τύχης και να περάσουμε στην πράξη.

Ακόμη και εάν γνωρίζουμε τον προορισμό, χρειάζεται πυξίδα και χάρτη για να τον φτάσουμε!

Έτσι αν αναζητάς την αλλαγή, πρέπει να γνωρίζεις συγκεκριμένα Τι χρειάζεται να πετύχεις, Πότε και Πως, για να την προκαλέσεις.

Αυτό δεν πάντα εύκολο ούτε άμεσα ορατό.

Οι Coaching τεχνικές θα σε βοηθήσουν με μεθοδολογία και επιστημονικά εργαλεία να προσδιορίσεις και να θέσεις τους στόχους που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την αλλαγή στη ζωή σου, οι οποίοι θα  είναι:

Συγκεκριμένοι και σαφείς

Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι

Προσανατολισμένοι στην αλλαγή που επιθυμείς, και

Χρονικά προγραμματισμένοι

 

«A goal properly set is halfway reached.» - Zig Ziglar -

 

Η «Αποτελεσματική Στοχοθεσία» είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα που θα σε οδηγήσει μέσω του «Προγράμματος Υλοποίησης Στόχων», να πετύχεις με απτά αποτελέσματα τους στόχους που ο ίδιος έχεις θέσει και να βιώσεις τη μαγική στιγμή της επιβράβευσης των προσπαθειών σου.

targets.2.jpg